Dračí průvodci

23.01.2022

V nedaleké minulosti byl kontakt s draky běžný i ve hmotné sféře. Draci přicházeli na Zemi učit lidi vědomě prožívat a používat Sílu přicházející ze Zdroje a procházející Zemí a lidským tělem. Postupně draci přešli do nehmotné sféry a v naší kultuře se na spojení s nimi zapomnělo.

Současný člověk, zejména v západní kultuře, je od kořenové duchovní energie většinou oddělen. Kdo z nás si je vědom dračí síly dřímající ve svém nitru? A kdo z nás je ochoten ji uvidět, poznat a nést za ni odpovědnost? Zůstává uzavřena a čeká. Nikam nezmizí. Čeká. Oddělení od kořenů zákonitě vede ke strachu ze života, který se u mnoha lidí projevuje v nekonečně mnoho formách.

V kulturách po celé Zemi se objevuje drak jako symbol probuzené duchovní síly. Propojuje nás s tím nejzákladnějším - se základní duchovní prasílou. V tomto spojení prožíváme sami sebe plně vědomě, beze strachu a obav ze života, s přijetím toho, co je.

Nyní je doba, kdy se lidé mohou s draky opět vědomě spojit a spolupracovat. Dračí energie je především cestou k sobě samému. Cestou k poznání a přijetí duchovní síly, k poznání a přijetí naší jedinečnosti, vycházející ze spojení s celkem. Je to cesta pro toho, kdo má odvahu přijmout životní Sílu a žít ji - stát se dračím jezdcem. V minulosti procházeli zasvěcenci iniciací této cesty.

Velkým pomocníkem na Dračí cestě je osobní dračí průvodce, který nás provází. A další draci, kteří v nehmotné sféře čekají, až se s nimi spojíme. Draci kladou velký důraz na vlastní aktivitu a činy.